Geest

De Geest

De geest is je contact met het universum. Je zintuigen, je zicht, je horen, je proeven en ruiken. Je beleving, onderbuikgevoel en je ingevingen - de geest krijgen. Stel je geest open naar de ruimte en het ontastbare. Voel de verbondenheid, je geest is onsterfelijk. De geest wordt vaak afgebeeld als een witte duif. Een vogel die in de lucht vliegt en contact maakt met het universum. Maar ook de duif als boodschapper, sta open voor wat hij te vertellen heeft.

Traumaverwerking

Een trauma is een stilstand, een schok, een snee, een blokkade, een stagnatie. Alles staat even stil en daarna komt alles weer in beweging. Maar anders. Altijd anders dan daarvoor.

 

Meditatie

Under construction.

 

 

Levensbeschouwing

Under construction.